Πληροφορίες για τα Cookies

 

Πληροφορίες για τα Cookies

Τα cookies είναι συνοπτικές πληροφορίες που αποστέλλονται και αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή του χρήστη μέσω του browser του, όταν συνδέεται στο διαδίκτυο. Τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή και την αποθήκευση των δεδομένων του χρήστη ενώ είστε συνδεδεμένοι για να σας παράσχουν τις ζητούμενες υπηρεσίες ενω μερικές φορές δεν αποθηκεύονται. Τα cookies μπορούν να είναι τα ίδια ή άλλα.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι cookies:

 • Τεχνικά cookies που διευκολύνουν την πλοήγηση του χρήστη και τη χρήση των διαφόρων επιλογών ή υπηρεσίων που προσφέρονται από το διαδίκτυο, όπως τον προσδιορισμό της σύνδεσης, την επιτρεπόμενη πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές, να διευκολύνουν τις παραγγελίες, τις αγορές, συμπλήρωση εντύπων, την καταχώριση φορμών, την ασφάλεια, την διευκολύνση λειτουργιών (π.χ. βίντεο, κοινωνικά δίκτυα, κλπ..).
 • Cookies προσαρμογής που επιτρέπουν στους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες ανάλογα με τις προτιμήσεις τους (π.χ. γλώσσα, πρόγραμμα περιήγησης, παραμετροποίηση, κλπ..).
 • Αναλυτικά cookies που επιτρέπουν την ανώνυμη ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών του διαδικτύου και την μέτρηση της δραστηριότητας του χρήστη έτσι ώστε να αναπτύχθουν προφίλ πλοήγησης, προκειμένου να βελτιωθούν οι ιστοσελίδες.

Έτσι, όταν έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας, σύμφωνα με το άρθρο 22 του νόμου 34/2002 των Υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας, για την αναλυτική επεξεργασία των cookies, ζητούμε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση τους. Όλα αυτά προκειμένου να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιούμε το Google Analytics για να συλλέξουμε ανώνυμα στατιστικά στοιχεία όπως ο αριθμός των επισκεπτών στην ιστοσελίδα μας. Τα cookies που έχουν προστεθεί από το Google Analytics διέπονται από τις πολιτικές απορρήτου Google Analytics. Αν θέλετε, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies από το Google Analytics.

Ωστόσο, παρακαλούμε να σημειώσετε ότι μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα cookies, ακολουθώντας τις αντίστοιχες οδηγίες του browser σας.

Όροι Χρήσης

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Διαμονής στο Ξενοδοχείο

I. Πεδίο εφαρμογής

1. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπουν τις συμβάσεις για την ενοικίαση χρήση των δωματίων στο ξενοδοχείο υποβολής σκοπούς, καθώς και όλα τα άλλα αγαθά και υπηρεσίες που παρέχονται από το ξενοδοχείο για τον πελάτη, στο πλαίσιο αυτό (Διαμονή σύμβαση). Ο όρος »Διαμονή Συμβόλαιο« περιλαμβάνει και αντικαθιστά τους ακόλουθους όρους: στέγασης, διατροφής, ξενοδοχείο, σύμβαση δωμάτιο του ξενοδοχείου.

2. Η προηγούμενη συγκατάθεση σε μορφή κειμένου από το ξενοδοχείο είναι απαραίτητη αν τα δωμάτια διαθέτουν πρόκειται να υπενοικιάζουν ή να ενοικιαστεί σε τρίτους ή να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς άλλους εκτός διατροφής, σύμφωνα με την οποία το τμήμα 540, παρ. 1, εδάφιο 2 γερμανικού Αστικού Κώδικα, αίρεται εφόσον ο πελάτης δεν είναι καταναλωτής.

3. Οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις του πελάτη ισχύουν μόνο εφόσον προηγουμένως συμφωνηθεί ρητά σε μορφή κειμένου.

II. Σύναψη Σύμβασης, τα Συμβαλλόμενα μέρη, Περιορισμοί

1. Η σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ μετά την αποδοχή του ξενοδοχείου της αίτησης του πελάτη του. Κατά την κρίση του, το ξενοδοχείο μπορεί να επιβεβαιώσει την κράτηση δωματίων σε μορφή κειμένου.

2. Τα συμβαλλόμενα μέρη στη σύμβαση είναι το ξενοδοχείο και ο πελάτης. Εάν ένας τρίτος την παραγγελία για λογαριασμό του πελάτη, τότε το μέρος αυτό είναι υπεύθυνο έναντι ΰ-vis το ξενοδοχείο για όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση για διαμονή σε ξενοδοχείο ως από κοινού και εις ολόκληρον μαζί με τον πελάτη, στο μέτρο που το ξενοδοχείο διαθέτει μια αντίστοιχη δήλωση από το τρίτο μέρος.

3. Τυχόν αξιώσεις κατά του ξενοδοχειακού γενικά θα παραγράφεται ένα έτος μετά την έναρξη της γενικής περίοδο παραγραφής. Αξιώσεις αποζημίωσης πρέπει να παραγράφεται μετά από πέντε χρόνια, ανεξάρτητα από τις γνώσεις στο βαθμό που δεν στηρίζονται στις απαιτήσεις που απορρέουν από το θάνατο, τραυματισμό στο σώμα, την υγεία ή liberty.These αξιώσεις ζημίας είναι παραγραφεί μετά από δέκα χρόνια, ανεξάρτητα από τη γνώση . Η μείωση του καταστατικού της παραγραφής δεν ισχύει για αξιώσεις που βασίζονται σε εκ προθέσεως ή εκ βαρείας αμελείας παράβαση της υποχρέωση από το ξενοδοχείο.

Προσωπικά Δεδομένα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Στο « George Studios »την ιδιωτική ζωή και το απόρρητο των δεδομένων των χρηστών είναι σημαντική. Είμαστε δεσμευμένοι για τη διατήρηση της ιδιωτικής ζωής και ασφάλειας των δεδομένων των χρηστών. Έχουμε δικαίωμα να ενημερώσουμε αυτή την πολιτική από καιρό σε καιρό, γι 'αυτό παρακαλώ δείτε εδώ συχνά. « George Studios »δεν θα ανακοινωθούν χρήστη σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την συναίνεση.

I. Τι είδους πληροφορίες συλλέγονται; Πως θα χρησιμοποιηθούν;

Παίρνουμε τη μέγιστη δυνατή προσοχή για να εξασφαλιστεί ότι οι προσωπικές πληροφορίες που λαμβάνουμε από εσάς δεν χρησιμοποιείται κατά τρόπο που μπορεί να αγνοεί ή όχι ευχάριστο για. Μπορεί να θέλετε να υποβάλουν αίτηση πληροφοριών σχετικά με το ξενοδοχείο μας, συμμετέχετε σε μια από τις προσφορές μας ή να εγγραφείτε στο e-mail μας ή λίστες ταχυδρομείου. Σε απάντηση, μπορεί να σας ζητήσουμε πληροφορίες όπως το όνομα και την ταχυδρομική σας διεύθυνση. Σε περίπτωση που επιλέξετε να μας δώσετε αυτές τις πληροφορίες, θα τις χρησιμοποιήσουμε μόνο για τους σκοπούς που καθορίζονται. Οι πληροφορίες που συλλέγονται στην Τοποθεσία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για:
1. Συμπληρώστε το email σας προσφορές μας
2. Αποστολή επικοινωνιών ή έρευνες σας
3. Απάντηση στις ερωτήσεις ή τις προτάσεις σας
4. Βελτίωση της ποιότητας της επίσκεψής σας στην ιστοσελίδα μας

Μπορείτε να καταργήσετε οποιαδήποτε από αυτές τις προσφορές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απευθείας με το ξενοδοχείο.

Δεν πουλάμε, ενοικίαση ή αποκαλύπτουμε τα προσωπικά σας στοιχεία με οποιοδήποτε άλλο μέρος, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε τρίτων κοινή υποστηρικτές, ούτε τις χρησιμοποιεί για μη εγκεκριμένες εμπορικούς σκοπούς.

Κατά τη στιγμή που υποβάλλετε προσωπικές πληροφορίες ή να υποβάλουν αίτηση, η προβλεπόμενη χρήση των πληροφοριών που υποβάλλετε θα είναι εμφανές στο πλαίσιο στο οποίο μπορείτε να υποβάλετε ή / και επειδή η τοποθεσία αναφέρει τον επιδιωκόμενο σκοπό. Με την υποβολή των προσωπικών πληροφοριών στην Ιστοσελίδα, δίνετε συγκατάθεση και την άδειά σας για οποιαδήποτε χρήση που να συνάδει με τις χρήσεις που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή γνωστοποιήθηκαν αλλού στην Ιστοσελίδα στο σημείο που υποβάλλουν τέτοιες προσωπικές πληροφορίες, και η συναίνεση αυτή θα πρέπει να τεκμαίρεται από Ξενοδοχείο, εκτός αν ορίζεται αντίθετα από τη στιγμή που θα υποβάλουν τις προσωπικές πληροφορίες.

II. Ασφαλείς Κρατήσεις

IΑν αποφασίσετε να κάνετε online κράτηση με την ιστοσελίδα, θα πρέπει να συνδέεται με μια διεπαφή κράτησης και ένα σύστημα κρατήσεων τρίτους (Booking Engine) παρέχεται από τη διοίκηση της κράτησης πωλητή συστήματος Καθαρή συγγένειας. Όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται σε αυτό το site, αν σε μια περίοδο λειτουργίας SSL, κρυπτογραφούνται, την προστασία από τη διαβίβαση σε τρίτους.

III. Η προστασία των στοιχείων σας

Θα θέλαμε οι επισκέπτες μας να αισθάνονται σίγουροι για τη χρήση της ιστοσελίδας για το σχεδιασμό και την αγορά διαμονής τους, έτσι ώστε το Hotel δεσμεύεται για την προστασία των πληροφοριών που συλλέγουμε. St Georges στούντιο έχει θέσει σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα ασφάλειας για να κρατήσει τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στα συστήματά μας προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Η ιστοσελίδα μας φιλοξενείται σε ένα ασφαλές περιβάλλον.

Υπηρεσίες

Τά διαμέρισματα του  Georges Studios βρίσκονται όλα σε παραδοσιακό στυλ σκυριανού και περιλαμβάνει χώρο υποδοχής, δωρεάν χώρο στάθμευσης και ιδιωτικό μπαλκόνι με θέα το νότο, όπου η αυλή κήπος βρίσκεται.

Τα δωμάτια είναι όλα όμορφα διακοσμημένα και πολύ άνετα. Κάθε δωμάτιο μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι 3-4 άτομα.

Βρισκόμαστε σε ένα πολύ ήσυχο σημείο κοντά στην πρωτεύουσα της Χώρας, 5 λεπτά με τα πόδια από σούπερ μάρκετ, 10 λεπτά με τα πόδια από την παραλία Μώλος.

Η μεγάλη αμμουδερή παραλία του Μώλου απλώνεται σε μια μεγάλη απόσταση, και είναι πολύ δημοφιλής με τους επισκέπτες του νησιού, ιδιαίτερα κατά τους ζεστούς καλοκαιρινούς μήνες.

Γενικές υπηρεσίες και παροχές των διαμερισμάτων :

 • Υπηρεσίες καθαριότητας παρέχονται καθε δέυτερη μέρα
 • Υπηρεσία δωματίου
 • Δωρεάν ασύρματη σύνδεση στο Internet χωρίς περιορισμούς και κρυφές χρεώσεις
 • Φαξ / Φωτοτυπικό διαθέσιμο
 • Επιτρέπονται μικρά κατοικίδια

Τιμοκατάλογος

 

Τύπος Δωματίου Χαμηλή Περίοδος
01/09 - 30/10
Μεσαία Περίοδος
01/05 - 30/06
Υψηλή Περίοδος
01/07 - 30/08
Δίκλινο Studio 60 €

60 €-ΘΕΑ ΚΗΠΟΣ

 

70€-ΘΕΑ ΧΩΡΑ-ΘΑΛΑΣΣΑ

80 €-ΘΕΑ ΚΗΠΟΣ

80€-ΘΕΑ ΧΩΡΑ-ΘΑΛΑΣΣΑ

 

       
Τετράκλινο Studio 80 € 90 € ΘΕΑ ΧΩΡΑ-ΘΑΛΑΣΣΑ 110 € ΘΕΑ ΧΩΡΑ-ΘΑΛΑΣΣΑ

 Όλες οι παραπάνω τιμές είναι σε ευρώ (€) συμπεριλαμβανονται οι φοροι

Πληρωμες γινονται στον λογαριασμο  ΕΘΝΙΚΗΣ 667/001414-10

ΟΝΟΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ:ΦΑΤΣΙΩΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΙΒΑΝ GR2701106670000066700141410   swift code ETHNGRAA

Πολιτική Κρατήσεων :

 • Check-in: 14:00
 • Check-out: 12:00
 • Επιπλέον κρεβάτι κοστίζει 10 € ανά κράτηση και εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα
 • Μικρά κατοικίδια είναι ευπρόσδεκτα
 • Για να επιβεβαιώσετε μια κράτηση, απαιτείται 30% προκαταβολή
 • Eξοφληση υπολοιπου με την αφιξη ή προεξοφληση
 • Πολιτική Ακυρώσεων
 • Για ακύρωση 14-7 ημέρες προ αφίξεως = 50% ποσο ακύρωσης
 • Για ακύρωση 6-1   ημέρες προ αφίξεως =75% ποσο ακύρωσης
 • Μη εμφάνιση την εμερομηνία κράτησης =100% ποσό ακύρωσης